Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Ceramics and Glass

Signe Dalsgaard Agborg

Signe Dalsgaard Agborg  //  Create natureSigne Dalsgaard Aagborg


Human back


Signe Dalsgaard Aagborg


My Master’s project is inspired by an eco-philosophical point of view on the relationship between human and nature. The scenographically-based place I created is made to capture my personal ideas thought on this matter. They are all made as reflections and symbols of the media I’ve chosen.

Mitt mastersprojekt är inspirerat av en eko-filosofisk synvinkel kring relationen mellan människan och naturen. Den scenografiskt baserade plats jag har skapat har som syfte att fånga upp mina personliga idéer som utarbetats i den här frågan. De är alla tillverkade av mitt valda medium som reflektioner och symboler.

Year of birth: 1984
Place of birth: Nykroppa, Sweden
Phone: 070 2839349
Ceramics and Glass