Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm

The Curator’s Words

The Curator’s Words
The end of the beginning

Gustaf Nordenskiöld (Photo: Ulla Montan)

In this year’s Degree Exhibition we have tried to offer a more open and coherent presentation of the students’ works. New departments have been opened and there is also an exhibition in the black building directly opposite the main entrance to Konstfack. We think it is important to show that this exhibition is being staged in a higher education institution and not in a museum or gallery: to offer an exhibition that reflects a process and summarises a three-year Bachelor and five-year Master programme.

Our ambition is to give the visitors to the exhibition an insight into the complexity and diversity to which all of Konstfack’s programmes and its graduating students contribute. Here knowledge and tradition, artistic processes, awareness of materials and craftsmanship interact with new technical and theoretical advances. All of this knowledge is transformed here at the Degree Exhibition into new works, objects and ideas.

Konstfack is a unique higher educational institution as in it practice and theory can be combined. It is possible to test ideas directly in one of its many workshops. This offers the students a possibility of gaining sound insights into the significance of different elements for a work as a whole. Behind what appear to be simple and self-evident objects there is a long process of deliberation, experiment and making decisions. In recent years theoretical study has become more extensive at Konstfack – how does this find expression and embodiment in the finished works?

For many students the focus is on the significance of the materials for the final creation. Together with explicit conceptual ideas this has helped to form many powerful works. Works that are often not either or but both and. There is a strong desire to communicate and to create encounters with you the visitor. This can be seen in the inclusion in several works of public meeting places, reading corners, performances, etc. At the moment Konstfack is an international institution, Bachelor’s and Master’s students from different parts of the world help to create a flow of ideas and a cacophony of expressions.

Artistry is a never-ending process, lifelong learning. The works you can see at this exhibition mark for many students their first step into a reality outside Konstfack. Graduation is not an end but the beginning of a creative career.

Welcome!

Gustaf Nordenskiöld, Curator

Slutet på början

Med årets Vårutställning har vi försökt göra en mer öppen och överskådlig presentation av studenternas arbeten. Nya delar av skolan har öppnats upp och det är även en utställning i det svarta huset mitt emot Konstfacks huvudentré. Vi tycker det är viktigt att visa att vi ställer ut i en skola och inte i en konsthall eller ett galleri. Att göra en utställning som speglar en process och sammanfattar en treårig kandidat- och en tvåårig masterutbildning.

Ambitionen är att du som besökare ska få en inblick i den komplexitet och mångfald som Konstfacks alla utbildningar och dess avgångsstudenter bidrar till. Här samverkar kunskaper om traditioner, konstnärliga processer, materialkännedom och hantverksskicklighet med nya tekniska och teoretiska framsteg. All denna kunskap har i Vårutställningen transformerats till nya verk, föremål och idéer.

Konstfack som högskola är unik bland annat genom att man här kan kombinera praktik och teori. Det går att undersöka idéer direkt i någon av skolans många verkstäder. Detta gör att studenterna har möjlighet att få god insikt i alla olika delars betydelse för helheten i ett arbete. Bakom till synes enkla och självklara objekt finns en lång process av funderingar, experiment och beslutstagande. På senare år har teoriundervisningen på Konstfack blivit mer omfattande – på vilket sätt påverkar det uttrycket och gestaltningen av de färdiga arbetena?

Fokus hos många studenter ligger på materialets betydelse för den slutgiltiga gestaltningen. Tillsammans med tydliga konceptuella idéer har det bidragit till många starka arbeten. Arbeten som ofta inte är antingen eller utan både och. Det finns en stark vilja att kommunicera och skapa möten med dig som besökare. Detta märks i flera verk genom publika mötesplatser, läshörnor, performance, etc.

Konstfack är just nu en internationell utbildning, Kandidat- och Masterstudenter från olika delar av världen bidrar till att skapa ett flöde av idéer och en kakofoni av uttryck.

Konstnärskapet är en pågående process, ett livslångt lärande. De arbeten du kan se på utställningen är för många av studenterna första steget ut i verkligheten utanför skolan. Att gå ut Konstfack är inget slut, utan en början på ett kreativt yrkesliv.

Välkomna!

Gustaf Nordenskiöld, curator