Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm

The President’s Words

The President’s Words
Spring Explosion

The Degree Exhibition at Konstfack is more than just an exhibition. It is an explosion of processes, standpoints and new knowledge embodied in myriad forms of expression, materials and techniques. Time is needed to take it all in. This year a total of 176 projects are on display. So do take your time – our eyes are capable of wandering and so we can easily pass by works that on closer consideration open up to reveal new worlds. This year’s graduate projects also reflect the amazing internationalisation Konstfack has experienced in recent years. Students from all over the world have met Swedish students and together they have generated new discoveries and new ways of sharing knowledge. We want this to be possible in the future as well, irrespective of whatever part of the world you come from. This is important for the quality of Swedish cultural life!

So enjoy, be inspired, be provoked and, above all, take your time. This happens only once a year.

Ivar Björkman, President

Vårexplosion

Vårutställningen på Konstfack är mer än bara en utställning. Det är en explosion av processer, ställningstaganden och ny kunskap som gestaltas i en myriad av olika uttrycksformer, material och tekniker. Att kunna ta del av allt som erbjuds kräver tid. I år är det 176 projekt som visas. Så ta god tid på dig – ögats förmåga till flykt gör lätt att man för snabbt kan gå förbi arbeten som vid närmare betraktande öppnar upp för nya världar. Årets avgångsutställning speglar också den fantastiska internationalisering som högskolan genomgått de senaste åren. Studenter från hela världen har tillsammans med svenska studenter mötts och genererat nya upptäckter och kunskapsutbyten. Vi vill att detta ska kunna vara möjligt i framtiden också. Det är viktigt för kvalitén i svenskt kulturliv!

Så njut, inspireras, provoceras och framförallt, ta dig tid. Det händer bara en gång per år.

Ivar Björkman, rektor