Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm

WIRE (write + interpret + research + exhibit)

Master students
WIRE (write + interpret + research + exhibit)

WIRE was an interdisciplinary Master Group in Critical Writing and Curatorial Practice promoting inventive responses to recent changes in visual culture and critical practice, and proposing a broad definition of art, craft, design, architecture and media, informed by history, criticism, and theory. Just as artistic practices have become increasingly interdisciplinary, the roles of curator and critic have been reconfigured and new sites of practice have emerged. These exist alongside the continuing relevance of public and private galleries, museums and publishing sites. As a consequence, our education prepared students to engage with cultural and educational institutions, research, journalism, the art market, and publishing.

However Rossana Mercado is the last student to graduate from WIRE. Due to the economic downturn and re-structuring of the master program, Konstfack was unable to find a long-term financial solution for WIRE and unfortunately had to decide to discontinue the WIRE master group within the program.

Rossana Mercado will present documentation of Knitting Matter, a collaborative curatorial project that explores the possibility of textile as an alternative language and its political potential in public space within different socio-geographical circumstances. It is developed as a collaboration between Stickkontakt (Sweden)and C.H.O.LO (Peru) and takes place both in Stockholm and in Lima, the city where Rossana is based.

Many have contributed to the development of WIRE over its short life; Prof Måns Wrange, Prof Ronald Jones, Prof Marysia Lewandowska, Olof Glemme, Roland Ljungberg, Stella d’Ailly, Sara Kristoffersson, Rolf Hughes, Christina Zetterlund, and Jelena Rundqvist need to be acknowledged and warmly thanked.

Renée Padt, coordinator WIRE

WIRE var en tvärvetenskaplig mastergrupp för kritiskt skrivande och curatorpraktik som vill främja nyskapande svar på aktuella förändringar inom visuell kultur och kritisk praktik, och som utgår från en bred definition av konst, konsthantverk, design, arkitektur och media, präglad av historia, kritik och teori. Allteftersom konstutövandet har blivit alltmer interdisciplinärt har curatorns och kritikerns roller omvandlats och nya platser för konstutövande har uppstått vid sidan av befintliga förlag, museer och gallerier ­ offentliga och privata. Utbildningen förberedde därför studenterna för befattningar vid kultur- och utbildningsinstitutioner liksom för forskning, journalistik, konstmarknaden och förlagsbranschen.

Rossana Mercado är nu den sista student som får sin examen från WIRE. Mot bakgrund av dels den ansträngda ekonomiska situationen och dels verksamhetsutvecklingsarbetet har Konstfack inte hittat någon långsiktig finansiell lösning för WIRE. Man har därför tagit beslutet att avveckla mastergruppen.

Rossana Mercado kommer att presentera dokumentationen kring Knitting Matter, som är ett gemensamt curatorprojekt som utforskar textiliernas möjligheter som alternativt språk och deras politiska potential i det offentliga rummet inom olika sociogeografiska förhållanden. Projektet har utvecklats som ett samarbete mellan Stickkontakt (Sverige) och C.H.O.L.O. (Peru) och äger rum både i Stockholm och i Lima, den stad där Rossana är baserad.

Tyvärr blir dessa fyra de sista att utexamineras från WIRE. Mot bakgrund av dels den ansträngda ekonomiska situationen och dels verksamhetsutvecklingsarbetet har Konstfack inte hittat någon långsiktig finansiell lösning för WIRE. Man har därför tagit beslutet att avveckla mastergruppen efter sommaren.

WIRE blev inte så långlivat, men det är många som har bidragit till dess utveckling. Varmt tack till professor Måns Wrange, professor Ronald Jones, professor Marysia Lewandowska, Olof Glemme, Roland Ljungberg, Stella d¹Ailly, Sara Kristoffersson, Rolf Hughes, Christina Zetterlund och Jelena Rundqvist.

Renée Padt, koordinator WIRE