Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
WIRE (write + interpret + research + exhibit)

Rossana Mercado

Rossana Mercado  //  Knitting Matter (Materia del Tejido)
C.H.O.L.O collective and their first draft on the work with plastic bags, Lima, February 2011.


"Tapestry of collective memory", event in Ventanilla, Lima. May 2011. Photo: Brian Silva Maldonado


Design on the Collective Tapestry. Lima, may 2011. Photo: Brian Silva Maldonado


Brunaluna from Stickkontakt placing the piece knitted in a workshop in Rinkeby, Stockholm, 2011.


Stickkontant at Påskuppropet. Stockholm, April 2011.Stickkontakt

Collaborative project between Stickkontakt (Sweden) and C.H.O.L.O (Peru) that focuses on exploring the possibility of textile as alternative language and its political potential in the public space.

This project is conceived as a laboratory to investigate textile (knitting) as a possible medium and subject in contemporary art practices, focusing on identity and representation in society by taking part in the construction of urban landscape.

Earlier this year, both groups engaged into web based conversations to exchange ideas, techniques and systems they usually work with, resulting in the communitarian knitting project “Tapestry of collective memory” in Lima and “Stripped down Shut off” in Stockholm.

There will be a short exhibition afterwards at Tellus Biocafe, Midsommarkransen, where the outcomes of the project will be shown.

Knitting Matter (Materia del Tejido)

Samarbetsprojekt mellan Stickkontakt (Sverige) och C.H.O.L.O (Peru) som fokuserar på att utforska möjligheterna att använda textiler som ett alternativt uttrycksätt samt dess politiska potential i det offentliga rummet.

Detta projekt är tänkt som ett experiment för att undersöka textiler (stickning) som ett möjligt medium och ämne inom modern konst, med fokus på identitet och representation i samhället genom att ta del av konstruktionen av urbana landskap.

Tidigare i år samtalade de båda grupperna via ebben för att utbyta idéer, tekniker och system som de vanligtvis jobbar med, vilket resulterade i det deltagandebaserade stickningsprojektet ”Väv av kollektiva minnen” i Lima och ”Stripped down Shut off” i Stockholm.

Det kommer senare hållas en kort utställning på Tellus Biocafé i Midsommarkransen, där resultatet av projektet kommer redovisas.

Year of birth: 1982
Place of birth: Lima, Peru
Phone: +46 73 896 6708 (Sweden), +51 1 991692466 (Peru)
WIRE (write + interpret + research + exhibit)