Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Ädellab/Metal Design

Carolin Mueller

Carolin Mueller  //  Urban Jungel


Jewelry and the body make up a whole. Apart from jewelry, this whole is composed of other material parts such as clothes and bags, which together modify the body’s identity.

Today body modification is a common phenomenon; sometimes it is extreme, and often it is permanent.
I want to modify the body temporarily through shifting the material parts that touch the surface of the body, thereby expanding the placement possibilities for jewelry and camouflaging the boundaries of the material.
The body becomes jewelry, the jewelry becomes the wearer, the clothes become jewelry.

Urban Jungle

Kroppen och smycket utgör en helhet. Förutom smycket utgörs denna helhet av andra materialdelar såsom kläder och väskor som tillsammans modifierar kroppens identitet.

Idag är kroppsmodifiering en vanlig företeelse, ibland är den extrem, ofta permanent.
Jag vill modifiera kroppen tillfälligt genom att kasta om materialdelarna som rör sig på kroppens yta och därmed expandera smyckets placeringsmöjligheter och kamouflera materialens gränser.
Kropp blir till smycke, smycke till bärare, kläder till smycke.

Year of birth: 1982
Place of birth: Gothenburg, Sweden
Phone: +46703316177
Ädellab/Metal Design