Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Ädellab/Metal Design

Jon Ek

Jon Ek  //  The Choice

A choice? A choice is a possible decision. For a choice to take place there must be at least two alternatives to choose from. Regardless of whether we are conscious of it or not, we make decisions that we think are the best (or only possible) was for us to have our needs satisfied. In a condition where all needs are satsfied, we won’t move an inch. But as soon as a need arises – if we need to use the bathroom, or we feel afraid or alone – then we want to do something about it.

The Choice

Ett val? Ett val är ett möjligt beslut. För att ett val ska äga rum måste det finnas minst två alternativ att välja på. Oavsett om vi är medvetna om det eller inte så fattar vi alltid beslut som vi tror är det bästa (eller enda möjliga) sättet för oss att få våra behov tillfredsställda. I ett tillstånd när alla behov är tillfredsställda kommer vi inte att röra oss ur fläcken. Men så fort ett behov uppstår, om vi känner oss kissnödiga, rädda eller ensamma, så vill vi göra något åt det.

Year of birth: 1976
Place of birth: Malmö, Sweden
Phone: 0735349448
Ädellab/Metal Design