Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Ädellab/Metal Design

Simon Westling

Simon Westling  //  The Box

By locking up a part of the world, a new world is created.

A box is a room.

An object that lays claim to a space.

A delimitation between two worlds.

A delimitation that provides an opportunity for change.

Change the worth of an object.

The Box

Genom att stänga inne en del av världen skapar man en ny värld.

En ask är ett rum.

Ett objekt som gör anspråk på ett utrymme.

En avgränsning mellan två världar.

En avgränsning som ger möjlighet att förändra.

Förändra värdet av ett objekt.

Year of birth: 1985
Place of birth: Dals Långed, Sweden
Phone: 0737022631
Ädellab/Metal Design