Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Jewellery + Corpus

Heens Bruce

Heens Bruce  //  The Sun In Me
Heens Bruce


“The Sun In Me” is a philanthropic-based project aimed at raising awareness and funds with regards to African women in exile and deadlocked with HIV/AIDS virus here in Sweden.

As an emphasis of the serious concern involved, this project has been supported by a 312 km walk from León to Santiago de Compostella in Spain. Unusual and radically revolutionary, all jewellery and corpus made for this Master’s thesis will be auctioned and proceeds will be donated to the AIDS organisation Noah’s Ark. The jewellery and corpus created are reminiscent of ancient African pottery traditionally reflective of a black woman’s social stature in society.

The Sun In Me

”The Sun In Me” är ett filantropiskt baserat projekt med målen att höja medvetenheten och att samla in pengar till förmån för afrikanska kvinnor i exil i Sverige, fängslade av HIV/AIDS-viruset.

För att betona det allvarliga i frågan har projektet stöttats i form av en 312 km lång vandring mellan León och Santiago de Compostella i Spanien. De ovanliga och radikalt revolutionerande smycken och corpus som tillverkats för denna masteruppsats ska auktioneras ut och vinsten kommer att doneras till hivorganisationen Noaks Ark. De smycken och corpus som skapats leder tankarna till urgammal afrikansk keramik, som traditionellt återspeglar den svarta kvinnans status i samhället.

Year of birth: 1984
Place of birth: Masvingo, Zimbabwe
Phone: 0046736178041
Jewellery + Corpus