Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Jewellery + Corpus

Katrin Spranger

Katrin Spranger  //  Best Before
Best Before


Best Before


Best Before


Best Before Memories


What will jewellery look like in the future? What kind of materials and value perception will we have hereafter? Might a material like crude oil, when close to depletion, turn into a valuable jewellery material? On imagining a dystopian future, the consumption of “Black Gold” would be experienced for the very last time. All that remains are the memories.

Bäst före

Hur kommer smycken att se ut i framtiden? Vilken sorts material och värdeuppfattning kommer vi att ha hädanefter? Skulle ett material som råolja, när den börjar ta slut, kunna förvandlas till ett värdefullt smyckesmaterial? När man föreställer sig den dystopiska framtiden kommer konsumtionen av ”Black Gold” att upplevas för sista gången. Allt som återstår är minnena.

Year of birth: 1976
Place of birth: Hamburg, Germany
Jewellery + Corpus