Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Jewellery + Corpus

Tzu-Ling Lee

Tzu-Ling Lee  //  Once upon a time
Accumulating


Accumulating


Excursion


○


I remember how I was addicted to stone-picking when I was a little girl. From a beach to a construction site, I kept hunting and collecting until I felt dizzy. We live in a world full of stones in various hierarchies from gravel, to pebbles and gem stones. People exploit stones as well as collect them.

What instinctive qualities do stones have to make them somehow valuable and arrest people’s desire to have and keep them?

Being interested in personal values of stones, I proposed a “Stone Bartering Project” on the Internet, away from beaches and construction sites to collect stones and stone-related objects with stories from people.

Once upon a time

Jag kommer ihåg hur jag var besatt av att samla stenar när jag var en liten flicka. Vare sig jag var på stranden eller byggplatsen jagade och samlade jag tills jag blev alldeles yr. Vi lever i en värld full av stenar i olika hierarkier från grus till ädla stenar. Människorna både exploaterar stenarna och samlar på dem.

Vilka instinktiva egenskaper har stenarna för att på något sätt göra dem värdefulla och fånga människornas önskan om att behålla dem?

Eftersom jag är intresserad av det personliga värdet hos stenarna föreslog jag ett ”Stenbytarprojekt” på internet, långt från både stränder och byggplatser, för att samla på stenar och stenrelaterade föremål med berättelser från människor.

Year of birth: 1979
Place of birth: Tainan, Taiwan
Phone: +46704263493
Jewellery + Corpus