Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Graphic Design and Illustration

Andrejs Ljunggren

Andrejs Ljunggren  //  Diplomacy (typeface)
Andrejs Ljunggren


Andrejs Ljunggren


Andrejs Ljunggren


Andrejs Ljunggren


Andrejs Ljunggren


Andrejs Ljunggren


In the future, English will not be the dominant language. Chinese will.

In reality this is just a big ‘if’ – and also ”What happens next?” There is no proof that this future vision will take place; the mere idea of prophesying about the future is banal. But China is already a world power.

My work is Western scripts that, from various perspectives, imitate Chinese culture to appear humble, to appear coequal, to appear cooperative.

Diplomati (typsnitt)

I framtiden är engelska inte det styrande språket. Det är kinesiska.

Egentligen är detta bara ett stort “om” – och därtill: “vad händer då?”. Det finns inga belägg för att den framtidsvision jag målar upp kommer att äga rum, blotta tanken att sia om framtiden är banal. Men Kina är redan en världsmakt.

Mitt arbete är västerländsk skrift som ur varierande perspektiv imiterar kinesiskt kultur, för att visa sig underdånig, för att visa sig jämlik, för att visa sig samarbetsvillig.

Year of birth: 1983
Place of birth: Grevbäck, Sweden
Phone: 0707760615
Graphic Design and Illustration