Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Graphic Design and Illustration

Fideli Sundqvist

Fideli Sundqvist  //  Tilly and Gul
A three-dimensional picture story built from paper.

“Tilly and Gul are ballerina at the Circus. One evening after the performance, they are sitting on the roof of the tent. A ladder leads up into the blue, and onward to an adventure on the seas…”

Tilly och Gul

En tredimensionell bildberättelse byggd i papper.

“Tilly och Gul är ballerinor på Cirkus. En kväll efter föreställningen sitter de på tältets tak. En stege leder dem upp i de blå och vidare bort på ett äventyr till havs…”

Year of birth: 1987
Place of birth: Uppsala, Sweden
Phone: 0046(0)704776966
Graphic Design and Illustration