Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Graphic Design and Illustration

Fanny Wickström

Fanny Wickström  //  50 DaysIs it possible to give meaning to the small insignificant details by putting them in a different context? Are all my personal experiences relevant and interesting to others?
When I feel my delusions of grandeur coming on, the answer is always yes. Then I believe I can elevate any object or turn a story into a universal truth. That is why I collect things. It doesn’t matter whether it is a nasty quote or a torn up map, you never know when it might come in handy. I try to always trust in chance. I work with what I find and I find it where I live. My greatest source of inspiration is everyday life.

50 Dagar / 50 Days is a project about ideas, creative processes and discipline.

50 Dagar

Är det möjligt att ge innebörd åt små obetydliga detaljer genom att placera dem i ett annorlunda sammanhang? Är alla mina personliga upplevelser relevanta och intressanta för andra? När jag känner hur storhetsvansinnet sätter in är svaret alltid ja. Då tror jag att jag kan förädla vilket föremål som helst eller förvandla vilken berättelse som helst till en universell sanning. Detta är skälet till varför jag samlar på saker. Det har ingen betydelse om det är ett otäckt citat eller en sönderriven karta, för man vet aldrig när de kan komma till användning. Jag försöker alltid lita på turen. Jag arbetar med det jag hittar och jag hittar det där jag bor. Vardagslivet är min största inspirationskälla.

50 Dagar / 50 Days är ett projekt om idéer, kreativa processer och disciplin.

Year of birth: 1986
Place of birth: Stockholm, Sweden
Graphic Design and Illustration