Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm

Graphic Design and Illustration

Bachelor students
Graphic Design and Illustration
Learning to be a graphic designer

As I write you students are working frenetically on your final assignment: your Bachelor’s project. This is a timetabled ten-week project in which the skills acquired over three years are to be put to the test and finally exhibited for visitors to the Spring Exhibition. This is going to be the outcome of all you have learnt. ‘Soon it will be over’ is maybe what you are thinking.

“Educating yourself” implies undergoing a metamorphosis in which you develop into what you then “are” for the rest of your life. This may well describe the structure of a normal professional training programme but does not fit in as well with the programme in graphic design and illustration at Konstfack. We have to learn to learn about ourselves.

As a graphic designer one becomes part of a spiral of never-ending learning that forces the creation of understanding and meaning in different contexts that often seem alien.

We have been trying to prepare you for a future about which the only thing we can say with certainty is that it will change. The three years of the Bachelor’s programme have integrated the history of design, theory and practice, and we have encouraged you to challenge and probe, evaluate, set limits, experiment and sometimes fail. At the same time as you have been acquiring fundamental knowledge about design and communication you have also, perhaps without realising it, begun to develop the most important thing of all: your personal design process. This specific process and method will continue to develop and help you in the future. Trust it!

Martin Frostner, Senior Lecturer, graphic design

As the time approaches when via the different media we become one single interconnected brain, the need of intelligent illustrators and graphic designers is greater than ever.

Illustration is making rapid progress in a landscape that it is, at the same time, changing. Images and narratives surround us everywhere and in all possible media. For the students who will soon be graduating this offers a constantly expanding field for them to work in. And greater responsibility for what they are going to narrate and how.

For illustrators this concerns the narrative offered by images. Old hierarchies are collapsing and visual narrative can stand on its own two feet, irrespective of how it is defined or in which genre it can be classified and irrespective of whether it springs from their own initiative or is commissioned.

An unending series of choices has led to the works exhibited here. Choices that concern the best visual embodiment of this particular narrative, in which medium, which form, using which technique, which tone, which colour, and on and on, or so it seems, unendingly…

Come and take a look at GDI’s Bachelor’s projects.

Ann Forslind, Senior Lecturer, Illustration

Att lära sig att vara grafisk formgivare

När jag skriver detta arbetar ni studenter febrilt med er sista uppgift: kandidatarbetet. Ett schemalagt, tio veckor långt projekt där tre års ackumulerade färdigheter ska sättas på prov och slutligen ställas ut för vårutställningens besökare. Det här kommer bli slutresultatet av vad ni har lärt er. Snart är det klart tänker ni kanske.

“Att utbilda sig till” antyder att man genomgår en metamorfosisk utveckling till något man sedan “är” resten av livet. Kanske beskriver detta generellt yrkesutbildningars struktur, men det passar mindre bra för en utbildning i grafisk design och illustration på Konstfack.

Vi behöver lära oss att lära oss själva.

Som grafisk formgivare befinner man sig i en spiral av ständigt lärande som tvingar en att skapa förståelse och mening i olika sammanhang som ofta ter sig främmande.

Vi har försökt förbereda er för en framtid om vilken det enda vi säkert kan säga är att den kommer att förändra sig. I kandidatutbildningens tre år integreras designhistoria, teori och praktik och vi har uppmuntrat er att ifrågasätta och undersöka, utvärdera, avgränsa, pröva och ibland misslyckas. Samtidigt som ni lärt er grundläggande kunskaper om form och kommunikation har ni, kanske omedvetet, börjat utveckla det viktigaste av allt: er personliga designprocess. Denna specifika process och metod kommer att fortsätta att utvecklas och hjälpa er i framtiden.

Lita på den!

Martin Frostner, lektor, grafisk design

När vi nu närmar oss att via olika medier snart vara en enda ihopkopplad skalle så är behoven av intelligenta illustratörer och grafiska designers större än någonsin. Illustration rör sig snabbt framåt i ett landskap som det samtidigt förändrar. Bilder och berättelser omger oss överallt och i alla möjliga medier. För de studenter som nu avslutar sin utbildning innebär det ett allt bredare fält att arbeta i. Och ett större ansvar för vad de ska berätta och hur.

För illustratören handlar det om bildens berättande. Gamla hierarkier faller och bildberättandet står på egna ben, oavsett hur det definieras eller till vilken genre det kan sorteras och oavsett om det är självinitierat eller på uppdrag.

En oändlig räcka val har lett fram till de arbeten som nu ställs ut. Val som gäller hur just denna berättelse bäst ska gestaltas, i vilket medium, i vilken form, med vilken teknik, vilken ton, vilken färg, och så vidare i vad som kan tyckas vara en oändlighet…

Välkomna att se kandidatarbeten i Grafisk design och Illustration.

Ann Forslind, lektor, illustration