Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Graphic Design and Illustration

Malin Koort

Malin Koort  //  The Last Pinecone in the Earth


In a bird’s nest on the fourth branch up live Bäry, Pop, Leonard, and Uret. They’re not actually birds, but they look like birds on closer inspection. One unusually warm summer day, they go for a swim. Uret tells a story of the coldest winter, and together they try to answer the eternal question: Which came first, the pinecone or the tree?

Den sista kotten i jorden

I ett fågelbo på fjärde grenen bor Bäry, Pop, Leonard och Uret. De är inga riktiga fåglar, men lite lika om man tittar närmare. Under en ovanligt varm sommardag går de och badar. Uret berättar om den kallaste vintern och tillsammans försöker de svara på den eviga frågan: Vad kom först, kotten eller trädet?

Year of birth: 1984
Place of birth: Uppsala, Sweden
Phone: 0046709611561
Graphic Design and Illustration