Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Graphic Design and Illustration

Johan Hemgren

Johan Hemgren  //  Nya Allehanda
Johan Hemgren


Nya Allehanda is a magazine in daily newspaper format where the articles are taken from blogs. The goal is to create an entryway into the blogosphere for people who otherwise aren’t involved in it, and to offer the more experienced blog reader an overview of the discussions being carried out on the internet.

Nya Allehanda

Nya Allehanda är ett magasin i dagstidningsformat där artiklarna är hämtade från bloggar. Syftet är att skapa en ingång till bloggvärlden för människor som annars inte tar del av den samt att erbjuda den mer vana bloggläsaren en överblick över de diskussioner som förs på internet.

Year of birth: 1984
Place of birth: Selånger, Sweden
Phone: +4670 213 51 01
Website: johanhemgren.se
Graphic Design and Illustration