Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Industrial Design

Alexander Turesson

Alexander Turesson  //  Compact Washer

It’s clear that more and more people are moving to the big cities of Sweden and the rest of Europe. This results in an increased shortage of housing, and many are forced to live in limited spaces with small kitchens, often together with other people.

In such a small household, problems around cooking and washing up afterwards – chores that must constantly be done – easily arise.

My project, in cooperation with Electrolux AB, is based on these problems. How can we create a new type of dishwasher that meets the needs of this growing target group?

Compact Washer

Man kan tydligt se att fler och fler människor flyttar in till de stora städerna i Sverige och övriga Europa. Detta resulterar i att bristen på bostäder ökar och många tvingas bo på en begränsad yta med små kök, ofta tillsammans med andra personer.

I ett sådant litet hushåll uppstår det lätt problem kring matlagning och diskningen som följer därefter, den ständiga sysslan som måste göras.

Mitt projekt som sker i samarbete med Electrolux AB grundar sig i denna problematik. Hur kan vi skapa en ny typ av diskmaskin som uppfyller behoven hos denna växande målgrupp?

Year of birth: 1987
Place of birth: Växjö, Sweden
Phone: +46 (0)733 90 47 14
Website: www.at-design.se
Industrial Design