Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Industrial Design

Souzan Youssouf

Souzan Youssouf  //  Hållbar Design Aktivism - Hår, estetik & social hållbarhet.


“It ain’t eazy being greazy in a world full of cleanliness and all that other madness.” – Method Man

We all have hair on our bodies. And it is always under supervision.
Hair is for instance found on our legs, genitals and faces and is largely removed, no matter the color, size and visibility. Societal norms about the hairless, civilized and attractive human puts many people in both time and money consuming situations where we pull, shock and burn ourselves. The beauty industry is working for you to continue with these behaviors, but have you ever wondered why you do it?

My work tries to combine sustainable design with critical design. Thus, it examines what we do and why, but most of all, there is a critical investigation of the relationship it has to the future sustainable society that has created a balance between society, our environment and our economy. This project embraces our differences while it also demonstrates that the problem goes beyond the choice of environmentally friendly materials in products.

Sustainability begins with us and our behaviors. Are you ready for change?

Hållbar Design Aktivism – Hår, estetik & social hållbarhet.

“It ain’t eazy being greazy in a world full of cleanliness and all that other madness.” – Method Man

Vi har alla hår på kroppen. Och det är alltid under uppsyn.
Behåring finns bland annat på våra ben, kön och ansikten och tas i stor utsträckning bort oavsett färg, storlek och synlighet. Samhällsnormer kring den hårlösa, civiliserade och attraktiva människan försätter många av oss i tids- och pengakrävande situationer som ofta kan vara ganska plågsamma. Skönhetsindustrin arbetar för att du ska fortsätta med dessa beteenden, men har du någonsin funderat på varför du gör det?

Mitt arbete försöker kombinera hållbar design med kritisk design. Därmed granskas vad vi gör och varför, men mest av allt finns ett kritiskt undersökande av vilken relation våra handlingar har till det framtida hållbara samhället, som skapat en balans mellan det sociala, vår miljö och vår ekonomi. Projektet omfamnar våra olikheter samtidigt som det demonstrerar att problematiken går utöver valet av miljövänliga material i produkter.

Hållbarhet börjar hos oss själva och våra beteenden. Är du redo för förändring?

Year of birth: 1987
Place of birth: Momchilgrad, Bulgaria
Phone: 00 46 76 27 33 736
Industrial Design