Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Industrial Design

Anton Hoffman

Anton Hoffman  //  Biodiversity in our service
Biologisk mångfald?

Biologisk mångfald?As a consequence of the agriculture sector being made more efficient, and the exploitation of our countryside, we have today a one-sided landscape with one-sided production. Nature’s rhythm is not made for this, and it cannot handle all the new problems that have arisen. We are now beginning to see the results in the form of reduced biodiversity and depleted soils. A problem that affects people directly is the shortage of natural pollinators such as honeybees and bumblebees, which we see chiefly in the form of smaller harvests.

In my project, I start from the daily life of farmers and offer an opportunity to increase their production yield through encouraging natural pollination. By packaging the knowledge of biologists and farmers in a product, it becomes easily accessible and easy to use. An important aspect is what the product communicates to the public, and how it spreads awareness and knowledge about the tremendous problems we face. Solving the problem, however, requires more than just a product.

Biologisk mångfald i vår tjänst

Som en följd av lantbrukens effektivisering och exploatering av vår landsbygd har vi idag ett ensidigt landskap med en ensidig produktion. Naturens kretslopp är inte gjort för detta och kan inte hantera alla de nya problem som uppkommit. Vi börjar nu att se resultatet i form av minskad biologisk mångfald och utarmade jordar. Ett problem som direkt slår tillbaka på oss människor är bristen på naturliga pollinatörer såsom bin och humlor. Vi märker detta främst i form av mindre skördar.

I mitt projekt utgår jag från lantbrukarens vardag och erbjuder en möjlighet att öka avkastningen på dennes produktion genom att gynna den naturliga pollineringen. Genom att förpacka biologers och lantbrukarens kunskap i en produkt blir den lättillgänglig och lättanvänd. En viktig aspekt är vad produkten kommunicerar till allmänheten och hur den sprider medvetenhet och kunskap kring det stora problem vi står inför. Det krävs emellertid mer än en produkt för att lösa problemet.

Year of birth: 1986
Place of birth: Linköping, Sweden
Phone: 0737241909
Industrial Design