Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Textiles

Joel Englund

Joel Englund  //  How does a room feel?
How does a room feel?


A room. The body. Textile. I want to explore how these three elements communicate. My project is about what makes a space feel warm, secure and welcoming or hostile, cold and excluding. Textile moves in between the body and space. I see architecture as a stage where the body is the actor and textile and clothing are a part of the costume and décor. I am searching for points where the border between body and space starts to fade.

Hur känns ett rum?

Rum. Kropp. Textil. Jag vill utforska hur dessa tre element kommunicerar. Mitt projekt handlar om vad det är som gör att ett rum känns varmt, säkert och välkomnande eller fientligt, kallt och exkluderande. Textil rör sig mellan kroppen och rummet. Jag ser arkitektur som en scen där kroppen är skådespelaren och textilen och kläderna är en del av kostymen och dekoren. Jag söker efter punkter där gränsen mellan kropp och rum upplöses.

Year of birth: 1983
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: +46735051484
Textiles