Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Textiles

Livia Esposito

Livia Esposito  //  Textile petition - Get Dirty for Human Rights!

VOTE…R!Revolutionary thoughts and ideas are needed in the textile industry for a significant change to take place. This concerns everything, from cultivation, the use of chemicals in production, consumption and the final disposal of the product to living wage, working conditions and trade union organization in producing countries.

The inspiration to my works is the struggle and tribulations that in all times has affected human beings, especially women. But also the possibility to shape and master the oppositional and immovable system that is textiles today, my sculptures reflect this.

With my Textile Petition – Get Dirty for Human Rights! I call on the visitors of the Degree Exhibition 2011 to be active and to interact. Your fingerprint becomes your signature for a sustainable and fair society, where governments and politicians, producers, factories, designers and consumers take responsibility for our collective future together. This is only the beginning…

Textile petition – Get Dirty for Human Rights!

Revolutionerande tankar och idéer behövs inom textilbranschens alla led för att en förändring ska ske. Detta berör allt från odling, användning av kemikalier under varans produktion, konsumtion och produktens slutgiltiga avyttring till levnadslön, arbetsförhållanden och facklig organisering i produktionsländerna.

Inspirationen till mitt verk är den kamp och de motgångar som i alla tider har följt orättvist behandlade människor, i synnerhet kvinnor. Men också möjligheten att faktiskt forma och bemästra det oppositionella och obändiga system som är textilbranschen idag, jag uttrycker detta med mina skulpturer.

Med det Textila Uppropet – Get Dirty for Human Rights! uppmanar jag besökarna på Vårutställningen 2011 att bli aktiva och interagera. Ditt tumavtryck blir din namnunderskrift för ett hållbart och rättvist samhälle, där regeringar och politiker, producenter, fabriker, designers och konsumenter tillsammans tar ansvar för vår gemensamma framtid. Det här är bara början…

Year of birth: 1976
Place of birth: Vingåker, Sweden
Textiles