Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Textiles

Per-Fredrik Elfving

Per-Fredrik Elfving  //  Textil remix


The first remixes – new versions of songs done by someone other than the songwriters themselves – first appeared during the disco era of the Seventies.
It was not entirely uncontroversial, but today it has become the standard.
A remix can be close to the original or nothing like it; sometimes it begins to live its own life and become something entirely new, free of its origins.

To make an edit, to sample, to remix – this is the working method of my degree project, applied to patterns instead of music. From colours, rhythms, flows, movements, and fragments of existing patterns – the patterns of other designers – I have made something new out of something that already exists. These are my remixes.

Textil remix

Under 70-talets discoera kom de första remixerna, nya versioner som gjordes av någon annan än låtskrivaren själv.
Det var inte helt okontroversiellt. Idag har det blivit standard.
En remix kan ligga nära eller långt ifrån originalet, ibland börjar den leva sitt eget liv och blir något helt nytt, fri från sitt ursprung.

Att göra en edit, sampla, remixa – i mitt kandidatprojekt blir det min arbetsmetod, applicerad på mönster istället för musik.
Utifrån färger, rytmer, flöden, rörelser och fragment i befintliga mönster, andra formgivares mönster, har jag gjort något nytt
av något som redan finns. Det här är mina remixer.

Year of birth: 1975
Place of birth: Örnsköldsvik, Sweden
Phone: +46 707 618 419
Textiles