Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Textiles

Kajsa Löfstedt

Kajsa Löfstedt  //  P R I S M A


My work is an investigation of paint.

The idea came to me while screen printing. The background colors I was printing dried at various speeds. Areas of wet paint bumped up against areas of dry paint. Almost the same tone, but a relation was produced between them where one colour challenged the other.

Investigating the abstract is exciting, and in this work I want to push it to the extreme. I step back and let the paints have their say.

I work with large painted surfaces that meet along straight borders. The collection consists of various colour schemes printed on fabric. My work is design for industrial production, based on an artistic process.

P R I S M A

Mitt arbete är en undersökning i färg.

Idén föddes mitt mellan två rakeldrag. När jag tryckte bakgrundsfärg i rutor torkade de olika snabbt. Där låg blöt färg och mötte ett område med torr färg. Nästan samma ton, men mellan dem skapades en relation där den ena färgen ifrågasatte den andra.

Det är spännande att utforska det abstrakta och i det här arbetet vill jag dra det till sin spets. Jag kliver tillbaka och låter färgerna själva tala till punkt.

Jag arbetar med stora färgytor som möts i raka gränser. Kollektionen består av olika färgställningar tryckta på tyg. Mitt arbete är formgivning för industriell produktion, baserad på en konstnärlig process.

Year of birth: 1985
Place of birth: Luleå, Sweden
Phone: +46(0)705316309
Textiles