Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Textiles

Yonas Millares

Yonas Millares  //  The Monetary World“The Monetary World” – globalization, repression, hate, escapism. I have developed my own patterns with that inspiration-sentence.

The aestetical inspiration I did find in chilean ethnical streetart, and in the easy graphical form-language of indigenous.

The work transformed more and more into an associative game with forms and symbols. I wanted to go deeper in a grid I had´t seen anyone else use. An experiment of the world in patterns. Something anthropological appeared. New ideas came up.

I wanted every pattern to have a strong expression so I worked a lot with dualities as:
Woman/man, black/white, power/repression, love/hate, one color/”every color”, god/evil, small/big, etc.

I was surprised of how much I could express with only one grid. How much could I see there? My associations developed more and more during the process – so to the conclusion that I could come up with as many as ever – and continue with the same width and variation. I already have sketches of 10 more which I want to complete. So it is going to be a “The Monetary World II”. My ideas got more and more complicated which also made the work funnier.

The material I used I found on the streets – and it helped me to express a world captured in the frame of big multimillionaire companies which have all the power and continues to rule it.

The Monetary World

“The Monetary World”. – globalisering, förtryck, hat, eskapism. Jag har utvecklat mina egna mönster med den inspirationsmeningen.

Den estetiska inspirationen hittar jag hos etnisk chilensk gatukonst samt det lättsamma grafiska formspråket som finns hos ursprungsfolk.

Arbetet utvecklades mer och mer till en associativ lek med former och symboler. Jag ville fördjupa mig i ett mönsternät som jag inte hade sett någon annan använda sej av. Ett experiment av världen i mönster. Någonting antropologiskt utvecklades. Flera idéer dök upp.

Jag ville att varje mönster skulle ha ett starkt eget uttryck och arbetade mycket med motsatser. T.ex.:
Kvinna/man, svart/vit, makt/förtryck, kärlek/hat, en färg/”alla färger”, godhet/ondska, liten/stor, osv.

Jag blev förvånad över hur mycket jag kunde uttrycka med endast ett typ av nät. Hur mycket jag kunde se i nätet Mina associationer utvecklades mer och mer under arbetsprocessen. Så till den grad att jag förstod att jag skulle kunna komma på hur många som helst – och då genom att fortsätta ha samma bredd och variation. Jag har redan skisser på 10 till vilka jag vill genomföra. Så det kommer att bli en “The Monetary World II”. Idéerna blev mer och mer komplicerade vilket också gjorde arbetet roligare.

Materialet jag använde mig av hittade jag på gatan – och det hjälpte mig att uttrycka en värld fångad i ramen av stora multimiljonär företag som har all makt, och fortsätter att styra den.

Place of birth:
Phone: 0762363914
Textiles