Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm

Textile in the Expanded Field

Master students
Textile in the Expanded Field
Textiles are the first material objects we encounter. Barely a few minutes old we are swaddled in a piece of cloth. And so it continues … vests, pants, mittens, curtains, drapes, umbrellas, bags, blankets, laces, tents, bridal gowns, bandages, sails, tarpaulins, woollen socks, uniforms, wall-to-wall carpets, load restraints … until the shroud we are buried in. The list could be unending. Textile materials play a major role in our everyday lives. And with textiles as our smallest common denominator we associate freely over a widespread area of studies and proposed solutions.

One of us arranges draperies in a room, another grapples with the question of what time really is, a third visualises what is contradictory about the way we approach nature. We are given a glimpse of a work in which the complexity of issues concerning narration are given visual form in a film from the West Bank, yet another work offers a form of manifesto for an individual process, from one point to another, via an open-minded journey to Africa. We can see aesthetic activism, an investigation of colour and several textile modules. Someone creates clothes for parallel identities.

With textiles as our shared point of departure we each extend our autonomously formulated conditions towards an explicit identity as a designer and/or artist, beyond traditional interpretations, categories and hierarchies.

Cilla Ramnek, visiting professor of textile design

Textil är det första materialet som möter oss. Bara ett par minuter gamla lindas vi in i ett stycke tyg. På den vägen är det sedan… tröjor, byxor, vantar, gardiner, ridåer, paraplyer, väskor, filtar, snören, tält, brudklänningar, bandage, segel, byggpresenningar, raggsockor, uniformer, heltäckningsmattor, transportremmar… ända fram till den sista svepningen. Listan kan göras oändligt lång. Det textila materialet tar stor plats i vardagen. Och med textilen som ett slags minsta gemensamma nämnare associerar vi fritt över ett vidsträckt fält av undersökningar och förslag till lösningar.

Någon draperar ett rum, en annan rör sig kring frågan vad tid egentligen är, en tredje gestaltar det motsägelsefulla i hur vi närmar oss naturen. Vi får se ett arbete där komplexiteten i frågor kring berättandet gestaltas genom en film från Västbanken, ytterligare ett arbete utgör ett slags manifest för den egna processen, från en punkt till en annan, via en förutsättningslös resa till Afrika. Vi får se estetisk aktivism, en färgundersökning och flera textila moduler. Någon skapar kläder för parallellidentiteter.

Med textil som gemensam utgångspunkt expanderar var och en på egna självständigt formulerade villkor, mot en avklarnad identitet som designer och/eller konstnär, bortom traditionella tolkningar, kategorier och hierarkier.

Cilla Ramnek, adj. professor i design – Textil