Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Textile in the Expanded Field

Matilda Olsson

Matilda Olsson  //  Fusion
Fusion


Fusion Memories


Fusion Time


In these textiles made for interior, a tension is created in the meeting between woven patterns and photographic pictures. A thought is aroused through these over-layers of surfaces and patterns. Which surface is in front of the other and what is in the gap between them? The space becomes a line between two expressions. The city and nature, things that we build and leave to let nature abrade on, grow into and flow through.

Fusion

I dessa textilier för interiör skapas en spänning i mötet mellan vävda mönster och fotografiska bilder. En tanke väcks genom dessa överlagringar av ytor och mönstringar. Vilken yta ligger framför eller bakom den andra och vad finns däremellan? Mellanrummet blir en gräns mellan två uttryck. Staden och naturen, det vi bygger och lämnar åt naturen att slita på, växa och rinna i.

Year of birth: 1976
Place of birth: Hässleholm, Sweden
Phone: +46 (0) 708 464643
Textile in the Expanded Field