Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Textile in the Expanded Field

Saori Ichikawa

Saori Ichikawa  //  Patina
Saori IchikawaThe Latin word ‘Patina’ means antique, nostalgia and reminiscence. It also signifies the color or incrustation that age gives to objects and the changes in appearance produced by long-standing behavior, practice or use. Textile museums conserve aged and damaged textiles and examine their techniques and materials. I am interested in the damaged surfaces of the aged textiles rather than their archival value.

Patina

Det latinska ordet ”patina” betyder antik, nostalgi och hågkomst. Det står även för den färg eller beläggning som åldern ger föremålen och de förändringar av utseendet som skapas av långvarigt bruk. Textilmuseerna konserverar åldrade och skadade textilier och undersöker de tekniker och material som har använts. Jag är mer intresserad av de gamla textiliernas skadade ytor än av deras arkivariska värde.

Year of birth: 1985
Place of birth: Tokyo, Japan
Phone: 0046 70 7263102 (Sweden), 0081 90 9156 1613 (Japan)
Textile in the Expanded Field