Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Textile in the Expanded Field

Anna Sagström

Anna Sagström  //  The Turn
I, slowly (1.95kHz)


When I Entered, Silent Aviation


Time does not Belong to me, it Spreads itself like Air (Phasing for 2 Tape Players)


The Turn consists of a collection of objects and experiments that interpret ideas about space and time through imitating and recreating natural elements and processes. The work lies somewhere between object and event and often has the form of spatial installations.

Several works wander between a mobile and a static state, as if attempting to stretch time out or stop it. Cassette tape loops that move in and out of each other, a recorded monologue that creates an unexpected rhythm with the help of an exact frequency and a snare drum, or an installation where objects that are apparently keeping still are in fact in constant movement, balancing against each other. Other works convert sensory observations into works that intervene in our experience of closeness and distance, like a videoloop filmed from a hot-air ballon where we drift manually in and out of focus, or an installation where synthetic fur with a surface layer of tar creates tension between expression and repression.

The Turn

The Turn består av en samling objekt och experiment som genom att imitera och återskapa naturliga element och processer tolkar idéer om rum och tid. Verken befinner sig någonstans mellan objekt och händelse och har ofta formen av rumsliga installationer.

Flera arbeten vandrar mellan ett rörligt och statiskt tillstånd, som i ett försök att tänja eller stoppa tiden. Kasettbandsloopar som rör sig in och ut ur varandra, en inspelad monolog som med hjälp av en exakt frekvens och en virveltrumma skapar en oväntad rytm, eller en installation där till synes helt stilla objekt i själva verket är i ständigt rörelse och balanserar mot varandra. Andra verk omsätter sensoriska iakttagelser till verk som intervenerar med vår upplevelse av närhet och avstånd, som en videoloop filmad från en luftballong där vi drivs in och ut ur ett manuellt satt fokus, eller en installation där syntetisk päls med ett ytskikt tjära skapar en spänning mellan uttryck och tillbakahållande.

Year of birth: 1985
Place of birth: Fagersta, Sweden
Phone: 0046735160284
Textile in the Expanded Field