Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Textile in the Expanded Field

Malin Henningsson

Malin Henningsson  //  In the thick of my skin
Malin Henningsson


The body is complex. It is a container with physcially vulnerable contents and with a clearly defined outer barrier – a barrier we experience as nature, a physical fact, necessary for defining ourselves in relation to our surroundings. At the same time the body reaches beyond a purely physical materiality. Our skin, apart from a purely biological protective function, also has the purpose of protecting the ego. Through integration with the ego, the body exists both on a physical and a mental level. It is both internal and external.

The body – the beginning and end of everything.

It deals with a naive attempt to define a border that will not let itself be defined.
It deals with finding another layer under the uppermost layer, and then another and yet another…
It deals with what’s found between all these layers.
It deals with trying to hold everything together.

In the thick of my skin

Kroppen är komplex. Den är en behållare med ett fysiskt ömtåligt innehåll och med en tydligt definierad yttre gräns, en gräns vi upplever som natur, ett fysiskt faktum, nödvändig för att definiera oss själva i förhållande till omvärlden. Samtidigt sträcker sig kroppen bortom en rent fysisk materialitet. Vår hud har bortsett från en rent biologiskt skyddande funktion även syftet att skydda jaget. Genom föreningen med jaget existerar kroppen både på en fysisk och på en mental nivå. Den är både inre och yttre.

Kroppen, alltings början och slut.

Det handlar om att naivt försöka definiera en gräns som inte låter sig definieras.
Det handlar om att under det översta lagret hitta ytterligare ett lager, därefter ännu ett och ännu ett…
Det handlar om det som finns mellan alla dessa lager.
Det handlar om att försöka hålla ihop allt.

Year of birth: 1981
Place of birth: Halmstad, Sweden
Phone: +46 703-351709
Textile in the Expanded Field