Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Ceramics and Glass

Emilie Magnusson

Emilie Magnusson  //  Och i de fönster där ljuset är tänt - kan man förmoda att någon är hemmaI draw. With mud.

I make illustrations of objects and things in mud, and I use them as building material for installations. I would describe the installations as three-dimensional drawings that center on everyday scenes and situations, but with elements of the absurd. This is an associative picture world where the sculptures are both themselves and a sign for something else at the same time.

Och i de fönster där ljuset är tänt – kan man förmoda att någon är hemma

Jag tecknar. Tecknar med lera.

Here kitty, kitty … / hon sitter under avgashimlarna över strömmarna och räknar mörkertimmarna som hon räknar dom förlorade drömmarna/ det finns drömmar som måste mogna, det finns drömmar som aldrig slår in/ hon går genom nattbruset längs med stadshusen under gatuljusen/ och i de fönster där ljuset är tänt – kan man förmoda att någon är hemma.

Jag gör illustrationer i lera av föremål och ting som jag sedan använder som byggmaterial för att göra installationer. Installationerna skulle jag beskriva som 3-dimensionella teckningar som kretsar kring vardagliga scener och situationer, men med absurda inslag. Det är en associativ bildvärld där skulpturerna är sig själva samtidigt som de är tecken för något annat.

Year of birth: 1985
Place of birth: Stockholm, Sweden
Ceramics and Glass