Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Ceramics and Glass

Kajsa Christensen

Kajsa ChristensenI work with the figurative shaping of an alternative picture of nature. By this I mean that I want to show a side of nature that is not delicate, beautiful, and wistful. I don’t want to improve myself in the crispness of leaves or the beauty of blossoms. I want to give redress to another side of nature, let it have personalities and secrets; I want to show the vicious, the brutal, the malevolent, the cunning, the sharp, and the snarly. I build and create worlds where flowers and plants play the lead. I think they talk about evil deeds when the darkness falls; they laugh at us and forge villainous plans. They creep through the grass and aren’t afraid to show their real selves; they are tired of everything that’s doctored up, and they’re tired of dreary rules about how nature is and should be. Away with all the flowerbeds! They long to stretch out their leaves and stalks.

Jag arbetar med ett figurativt gestaltande av en alternativ bild av naturen. Med det menar jag att jag vill visa en sida av naturen som inte är skör, vacker och längtande. Jag vill inte förkovra mig i blads sirlighet eller blomsterknoppars skönhet. Jag vill ge upprättelse åt en annan sida av naturen, låta den ha personligheter, hemligheter, jag vill visa den elak, brutal, illvillig, listig, vass och morrande. Jag bygger och skapar världar där blommor och växter spelar huvudrollen. Jag tänker att de samtalar över onda gärningar när mörkret faller, skrattar åt oss och smider ondskefulla planer. De smyger i gräset och är inte rädda för att visa sitt sanna jag, de är trötta på allt det som är tillrättalagt och på trista regler om hur naturen är och bör vara. Bort med alla rabatter! De längtar efter att sträcka ut sina blad och stjälkar.

Year of birth: 1983
Place of birth: Brännfors, Sweden
Ceramics and Glass