Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Ceramics and Glass

Sanne Rosenqvist

Sanne RosenqvistIn our daily life, we spend a lot of time organizing and categorizing things around us.
I believe that this is a way of trying to control the chaos we are surrounded by.
My work examines chaos and order on an everyday level. It’s a scene from our everyday life where the everyday order has been disrupted. The fictional story that unfolds is about the revolt of the everyday object which refuses to be in the power of humans and therefore starts to define itself.

Vi ägnar en massa tid i våra dagliga liv åt att organisera och kategorisera sakerna omkring oss.
Jag tror att det är ett sätt att försöka kontrollera det kaos som omger oss.
Mitt verk undersöker kaos och ordning på en vardaglig nivå. Det är en scen ur vardagen, där vardagsordningen har störts. Den fiktiva berättelse som utvecklar sig handlar om vardagsföremålens revolt när de vägrar låta sig behärskas av människorna och därmed börjar definiera sig själva.

Year of birth: 1982
Place of birth: Copenhagen, Denmark
Ceramics and Glass