Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Ceramics and Glass

Hanne Mago Wiklund

Hanne Mago Wiklund  //  "Horse girl" Narrative craft and a search for identity


Decisions are made and they themselves decide your fate. Go through the stable to the far end, open the stable door, face Rendezvous. Black tired eyes follow everything I do; slow, tired steps. Creaking brown leather rubs against the rubber boots, the electric currents stop crawling along my back. White knuckles gripping, leather that slides of sweat between my fingers. Vertical line, hand, knee and toe. Twenty minutes left. There were unwritten rules, language without words. Eyes that said everything, message conveyed by the right helmet, riding breeches, riding boots and horses. Symbols that in a magical way give power and seem invincible.

My work is along the theme of ”horse girl”. Today we have more personalities than ever and it can be seen as a way to deal with a world that is accelerating. Horse girl is an identity that had great influence in my life.

“Horse girl” Narrative craft and a search for identity

Beslut fattas och dessa bestämmer sedan ditt öde. Gå genom stallet till den bortre änden, öppna stalldörren, möt Rendezvous. Svarta, trötta ögon följer allt jag gör – långsamma, trötta steg. Knarrande brunt läder gnids mot gummistövlar, de elektriska strömmarna slutar krypa längs min rygg. Vita knogar griper tag i lädret som svetten får att glida mellan mina fingrar. Vertikal linje, hand, knä och tå. Tjugo minuter kvar. Det fanns oskrivna lagar, språk utan ord. Ögon som sade allt, budskap som förmedlades genom den rätta hjälmen, ridbyxorna, ridstövlarna och hästarna. Symboler som på ett magiskt sätt ger makt och tycks oövervinnerliga.

Mitt verk följer temat ”hästflickan”. Idag har vi fler personligheter än någonsin och det kan uppfattas som ett sätt att hantera en värld som snurrar allt snabbare. Hästflickan är en identitet som har haft ett stort inflytande över mitt liv.

Year of birth: 1981
Place of birth: Avesta, Sweden
Ceramics and Glass