Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Ceramics and Glass

Siglinn Burman

Siglinn Burman  //  PRESENS i rörelse och skiss
Årsta 2011-03-20 15.12-17.31


Årsta 2011-03-20 15.12-17.31


Årsta 2011-03-20 15.12-17.31


My work is based on issues of time and changes in the present. I work with compressions of time and the impossibility of preserving and fixing an ongoing now.

My film shows a shadow moving over a wall. I am drawing it.

All these small, seemingly insignificant movements in time, events we don’t notice because we find ourselves in the middle of the course of events, suddenly take on substance.

The drawings substantiate that time has happened.

PRESENS i rörelse och skiss

Mitt arbete utgår från frågor om tid och förändringar i nuet. Jag jobbar med tidskomprimeringar och omöjligheten i att konservera och fixera ett pågående nu.

I min film syns en skugga som vandrar över väggen. Jag tecknar den.

Alla dessa små, till synes obetydliga förflyttningar i tiden, händelser vi inte ser för att vi befinner oss mitt i deras skeende blir plötsligt påtagliga.

Teckningarna dokumenterar att tid har ägt rum.

Year of birth: 1983
Place of birth: Norrköping, Sweden
Phone: 0768-553375
Ceramics and Glass