Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Ceramics and Glass

Stellan Anliot

Stellan Anliot  //  Tiles, pattern and beliefI have long sought my spirituality and my faith, always through handicrafts and through nature. I believe that this is connected with my lack of religion; I must make a personal journey of discovery to find the meaning of my life and my beliefs about the universe and death. In my tiles I take my starting point in the Muslim spiritual tradition of patterns and in my own beliefs in order to create my own spiritual patterns and tiles. This is the start of further work in which I come nearer to myself and develop my beliefs.

Kakel, mönster och tro

Jag har länge sökt min andlighet och min tro, alltid genom konsthantverket och genom naturen. Jag tror att det hänger ihop med att jag saknar religion, jag måste göra en personlig upptäcksresa för att finna min mening med livet och min tro om universum och döden.
I mitt kakel tar jag avstamp i den muslimska andliga mönstertraditionen och i min egen tro för att kunna skapa mitt egna andliga mönster och kakel. Det här är en början på ett vidare arbete där jag närmar mig och utvecklar min tro.

Year of birth: 1983
Place of birth: Svärdsjö Falun, Sweden
Phone: 070-2770938
Ceramics and Glass