Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm

Ceramics and Glass

Bachelor students
Ceramics and Glass
This year’s Bachelor’s projects demonstrate the range offered by applied art today. The students move uninhibitedly between three-dimensional, two-dimensional and moving media, between themes that involve faith, science and identity, but always in relation to the material and material culture. The material may be the beginning, the middle or the conclusion but is always present and is what sustains the projects.

A Bachelor’s project poses major challenges. Formulating and implementing a substantial project, perhaps for the first time, independently on the basis of one’s own interests and motives often involves greater exertion than one can initially believe. To begin with, perhaps, the Bachelor’s project is viewed as a period of freedom. In this case, however, freedom does not mean being able to do exactly what one wants but the capacity to discover the parameters and limitations that exist and then to plot a course through, round or over them to guide the project to its destination. During this voyage knowledge, insights, capacities and skills will be acquired to provide the capital for further development, either on one’s own or through continued study. On the basis of the works exhibited by the students at this year’s Spring Exhibition, we are convinced that their future careers will develop in many different and interesting directions.

As this shows, a Bachelor’s project involves a challenging period, one that is above all stimulating and rewarding and which finds its final reward in the encounter with the visitors to the Degree Exhibition. We are very pleased and proud to have taken part in the student’s development up to now and wish them all the best in the future.

Sara Isaksson From, Senior lecturer in Applied Art, specializing in ceramics
Per B Sundberg, Visiting professor of glass

Årets kandidatarbeten visar på spännvidden som konsthantverket erbjuder idag. Studenterna rör sig otvunget mellan tredimensionella, tvådimensionella och rörliga media, mellan teman som berör tro, vetenskap och identitet, men hela tiden i relation till materialet och den materiella kulturen. Materialet kan vara början, mitten eller slutet men är alltid närvarande och är det som ger projekten bäring.

Ett kandidatarbete innebär stora utmaningar. Att kanske för första gången självständigt formulera och genomföra ett större projekt utifrån egna intressen och motiv innebär ofta större insatser än vad man inledningsvis tror. Kanske föreställer man sig också kandidatarbetet som en tid av frihet. Men frihet i det här fallet betyder inte att kunna göra exakt det man vill utan förmågan att upptäcka de ramar och begränsningar som finns, för att sedan navigera inom, runt eller över dem för att nå dit man vill. Årets kandidatstudenter har alla brottats med olika aspekter av dessa svårigheter men de har lärt sig att urskilja de givna ramarna, tagit spjärn emot dem och styrt sitt projekt i mål. Under vägen har de erövrat kunskaper, insikter, förmågor och färdigheter som nu är det kapital de har att utveckla vidare, antingen på egen hand eller i fortsatta studier. Utifrån de arbeten studenterna visar på årets Vårutställning är vi övertygade om att deras fortsatta karriärer kommer utvecklas i många olika och intressanta riktningar.

Att genomföra ett kandidatarbete är som sagt en utmanande tid men framför allt en stimulerande och givande period där mötet med vårutställningens publik blir den slutgiltiga belöningen. Vi är mycket glada och stolta över att ha fått ta del av deras utveckling hittills och önskar dem allt gott inför framtiden.

Sara Isaksson From, lektor i konsthantverk med inriktning på keramik
Per B Sundberg, adjungerad professor i glas