Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Ceramics and Glass

Gabriel Jonsson

Gabriel Jonsson  //  Immanual Kant in the Face of Death


We devote our existence to trying to understand what it means to be human.

The starting point for my work was the concept of ‘the sublime’, which describes an overwhelming experience of greatness that threatens to crush the self.

The experience of something greater resembles that which people seek in religion, and the sublime is a concept that throughout history has surfaced in times of great social and religious upheaval; times when people seek comfort in the experience of something greater than the self, outside of institutionalised religion.

Immanuel Kant is one of the philosophers that shaped our image of the sublime. He devoted his entire life to philosophy, and his thoughts revolutionized the entirety of Western thought. Despite this, he could not understand everything.

What does it look like when he stands before the ultimate mystery and sees what happens then, understanding what no human intellect can grasp?

Immanuel Kant inför döden

Vi ägnar vår tillvaro åt att försöka förstå vad det innebär att vara människa.

Utgångspunkten för mitt arbete har varit begreppet ”det sublima” som beskriver en överväldigande upplevelse av storhet som hotar att krossa jaget.

Upplevelsen av något större påminner om det människor söker i religion och det sublima är ett begrepp som genom historien främst blivit aktuellt i tider av stor förändring, samhällelig och religiös omstörtning; tider då människor söker trygghet i en upplevelse av något större än jaget, utanför den institutionaliserade religionen.

Immanuel Kant är en av de som mest utforskat och format vår bild av det sublima. Han ägnade hela sitt liv åt filosofin och hans tankar var omvälvande för hela det västerländska tänkandet. Trots det kunde han inte förstå allt.

Hur ser det ut när han står inför det yttersta mysteriet och ser vad som händer sen, förstår det ingen människa kan tänka sig till?

Thesis paper (pdf)

Year of birth: 1987
Place of birth: Stockholm, Sweden
Ceramics and Glass