Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Fine Art

Carolina Nylund

Carolina Nylund  //  Smuts är bra!
Smuts är bra!


Smuts är bra! (Dirt is good!) is the official slogan for a Swedish washing powder. In logic, smuts (dirt) and renhet (cleanliness) are opposites, but in dichotomy they are each other´s compliment. Smuts would not exist without renhet and vice versa.
I reflect about the meaning and symbolic connotations of the word smuts associating it with material, behavior, the body, the fetish, the language and music.

Smuts är bra!

Smuts är bra! är officiell slogan för ett svenskt tvättmedelsmärke. Inom logiken är smuts och renhet motsatser, men i dikotomin är de varandras komplement. Smutsen kan inte existera utan renheten och tvärtom.
Jag reflekterar kring innebörden och de symboliska konnotationerna hos ordet smuts och förknippar det med materialet, beteendet, kroppen, fetischen, språket och musiken.

Year of birth: 1978
Place of birth: Mexico City, Mexico
Phone: 0702223945
Fine Art