Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Fine Art

Karin Andersson

Karin Andersson

I began being interested in art in the belief that society was about to collapse in on itself.
The most important thing was to do something fun, but at the same time try to create a better world, or at least a more multifaceted one. I believe that the ‘soon’ has moved a bit into the future, and my perspective has thus changed.

Nature has a large role in my artistic work. The work “The von Wright Brothers’ Birds Fly again” deals with man’s desire to control and manipulate life. From the von Wright brothers’ 19th-century illustrations of birds, I became interested in the paradox of first shooting birds, only to then lovingly and painstakingly re-create them. Intellectually, this can be seen as both immortalising something and giving it an artificial life.

Jag började intressera mig för konst i tron att samhället snart skulle rasa samman.
Det viktiga blev att göra något roligt men samtidigt få försöka skapa en bättre eller i alla fall mer mångfacetterad värld. I min tro har detta “snart” förflyttat sig en bit in i framtiden och perspektiven har därmed förändrats.

I mitt konstnärliga arbete har naturen en stor roll. Verket “Bröderna von Wrights fåglar flyger igen”, handlar om den mänskliga viljan att kontrollera och manipulera liv. Utifrån bröderna von Wrights 1800-talsillustrationer av fåglar har jag intresserat mig för paradoxen som det innebär att först skickligt skjuta ihjäl fåglarna för att sedan kärleksfullt och minutiöst återskapa dem. Tankemässigt kan detta ses som både ett förevigande av något och tillförandet av ett artificiellt liv.

Year of birth: 1985
Place of birth: Örebro, Sweden
Phone: 073 6946905
Fine Art