Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Fine Art

Johan Eldrot and Erik Larsson

Johan Eldrot and Erik Larsson  //  A Flight to the Land Beyond the North Pole
Johan Eldrot and Erik Larsson


Johan Eldrot and Erik Larsson


Johan Eldrot and Erik Larsson


Johan Eldrot and Erik Larsson


Johan Eldrot and Erik Larsson


Admiral Richard E. Byrd was a pioneering American aviator, a war hero, a man of risk-taking and great adventures. Byrd claimed that his expeditions had been the first to reach the North and the South Pole by air. In 1926, Byrd was awarded the Medal of Honor, the highest military decoration awarded by the United States government. On February 19, 1947, Admiral Byrd flew beyond the North Pole into an opening leading inside the Earth. Here, he met with advanced beings that had a sobering message for him to deliver to mankind and the surface world.

A Flight to the Land Beyond the North Pole is a collaborative project between Johan Eldrot and Erik Larsson.

A Flight to the Land Beyond the North Pole

Amiral Richard E. Byrd var en banbrytande amerikansk flygare, krigshjälte och djärv äventyrare. Byrd hävdade att hans expeditioner var de första som nådde Nordpolen och Sydpolen med flyg. 1926 erhöll Byrd hedersmedaljen, som är den amerikanska regeringens högsta militära utmärkelse. Den 19 februari 1947 flög amiral Byrd bortom Nordpolen genom en öppning till jordens inre. Här mötte han högstående varelser som gav honom ett viktigt budskap att dela med sig av till mänskligheten ute på ytan.

A Flight to the Land Beyond the North Pole är ett gemensamt projekt mellan Johan Eldrot och Erik Larsson.

Thesis paper, Johan Eldrot (pdf)
Thesis paper, Erik Larsson (pdf)

Year of birth: 1985
Place of birth: Falun (Johan), Stockholm (Erik), Sweden
Phone: +46736183114 (Johan) // +46735906721 (Erik)
Fine Art