Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Fine Art

Isak Sundström

Isak Sundström  //  A R C A D I A
Isak Sundström


In the text work Arcadia, which consists of obituaries from various newspapers, these brief, formal summaries about people’s lives are telling in what we view as important components of an individual’s life and demonstrate the almost impossible and clumsy in the attempt to represent and summarize a person’s life. It appears from the obituaries that worries never really existed. Left is a staple of the achievements and good qualities and in the absence of flaws and weaknesses, it is as if their absence shines through, thus making them even more pronounced. The title Arcadia alludes to the symbolical location of bliss, a paradise where you end up after death, where death, mourning and ageing is non-existent. Corporate companies around the world and also golf clubs, hotels, restaurants and pizzerias have used this sentiment of Arcadia in many contexts. It becomes an expression of a naive and stage-like conception; hope and desire for a paradise or at least a life free of problems. The work also includes objects, drawings and images that in various ways relates to the work.

A R C A D I A

Textverket Arcadia består av dödsrunor från olika dagstidningar. Dessa kortfattade, formella sammanfattningar av människors liv avslöjar vad vi uppfattar som de viktiga komponenterna i en individs liv och visar på det närmast omöjliga och tafatta i försöken att återge och sammanfatta ett helt människoöde. Utifrån dödsrunorna verkar det som om bekymmer egentligen aldrig existerat. Kvar finns en kärna av framgångar och goda egenskaper och i avsaknaden av brister och svagheter är det som om denna avsaknad lyser igenom, vilket därmed gör den ännu tydligare. Titeln Arcadia syftar på lycksalighetens symboliska plats, det paradis där man hamnar efter döden, där död, sorg och åldrande inte existerar. Företag runt om i världen, men även golfklubbar, hotell, restauranger och pizzerior har använt denna känsla av Arcadia i otaliga sammanhang. Den blir ett uttryck för ett naivt och iscensatt begrepp – hoppet och längtan efter paradiset eller åtminstone efter ett liv fritt från problem. Verket inkluderar även föremål, teckningar och bilder som på olika sätt relaterar till det.

Year of birth: 1983
Place of birth: Gotland, Visby, Sweden
Phone: 070-2972466
Fine Art