Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Fine Art

Filippa Hanzon

Filippa Hanzon  //  You Gonna Find What You Search“You Gonna Find What You Search” is an installation, a cylindrical object that forms a circular spatiality. During the exhibition period several events will take place within the cylinder. Events that describe the time and the time movements between real and fictional worlds. The viewer will with limitation, be able to get insight into and observe the cylinder contents.
Through delays in audio and video transmitted from inside the cylinder, the time inside the cylinder and time outside the cylinder will seem different or staggered from each other. The viewer will decide the real concept of time in relation to the cylinder contents.

You Gonna Find What You Search

“You Gonna Find What You Search” är en installation, ett cylinderformat objekt som bildar en rund rumslighet. Under utställningsperioden kommer det att utspelas aktioner inuti cylindern. Aktioner som beskriver ett händelseförlopp som skildrar tid och tidens förflyttning mellan verkliga och fiktiva världar. Betraktaren kommer att ha en begränsad inblick i cylinderns innehåll, delvis kommer man utifrån att kunna iaktta vad som utspelas där inne. Genom fördröjningar i ljud och bild som sänds inifrån cylindern kommer tiden inne i cylindern och tiden utanför cylindern att te sig åtskilda eller förskjutna ifrån varandra. Betraktaren avgör själv vilken tid som gäller i relation till cylinderns innehåll.

Year of birth: 1985
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: 0762332311
Fine Art