Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Art in the Public Realm

Ami Kohara

Ami Kohara
Voice Rain in Stockholm City Library

What we call “reality” is perceived differently by different individuals and it is physical phenomena alone that are shared experiences. There is a gap between phenomena which constitute reality and illusion which is made up by an individual’s perception of those phenomena. Reality could be something with no substance just like an illusion and people may be moving their bodies in response to this disguised insubstantial reality.

This project is a trial to simulate an individual space in Stockholm City Library. It is a simulation of the library’s stimulative situation of olfaction and auditory sense for a person, but in a different context from the library. In this space, illusion alone might be the reality for the person. Among varieties of information and the way of perception of reality, illusion can sometimes overwhelm physical phenomena.

Det vi kallar ”verklighet” uppfattas olika av olika individer och det är enbart de fysiska företeelserna som är gemensamma upplevelser. Det finns ett gap mellan de företeelser som utgör verkligheten och den illusion som utgörs av individens uppfattning av dessa. Verkligheten skulle kunna existera utan substans, precis som en illusion, och människorna skulle kunna röra sina kroppar som respons på denna förklädda, substanslösa verklighet.

Det här projektet är ett försök att simulera ett enskilt rum i Stockholms Stadsbibliotek. Det är en simulering av bibliotekets stimulans av luktsinnet och hörseln för en person, men i en annan kontext än bibliotekets. I det här rummet är det bara illusionen som kan utgöra verkligheten för personen. Illusionen kan ibland överväldiga de fysiska företeelserna genom olika typer av information och genom sättet man uppfattar verkligheten på.

Year of birth: 1982
Place of birth: Tokyo, Japan
Phone: 0720339626
Art in the Public Realm