Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Art in the Public Realm

Lise Haurum Christensen

Lise Haurum Christensen  //  When not bound by gravity it is possible to grow almost indefinitely large

It dives the deepest seas of the world. In total darkness it hunts its pray. On its head the circular scars tell a story of the many encounters with an almost unknown creature – the giant squid. It lives most of its life far away from shore in the open oceans. There it is seen resting in the light of the surface clearing its lungs and gathering oxygen for yet another dive into the blue abyss underneath. In its head it carries the largest brain ever to have existed on earth. But what does it think about – the sperm whale?

Den dyker djupt ner i världens djupaste hav. Den jagar sitt byte i fullständigt mörker. De cirkelrunda ärren på dess huvud berättar historien om de många mötena med en närmast okänd varelse – jättebläckfisken. Den lever sitt liv ute på det öppna havet, långt från kusterna. Där kan den ses vila i ljuset vid ytan, samtidigt som den tömmer lungorna för att samla på sig syre för ännu en dykning ner i den blå avgrunden nedanför. Dess huvud innehåller den största hjärna som någonsin har funnits i världen. Men vad tänker den på – kaskeloten?

Year of birth: 1982
Place of birth: Sæby, Denmark
Art in the Public Realm