Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Art in the Public Realm

Johan Wahlgren

Johan Wahlgren  //  Time Piece, Version Three


My work evolves from an interest and fascination in the idea of photography as a language and as a device. An apparatus that has shifted from a groundbreaking technical invention of the early industrial revolution to its ever-presence in today’s visual culture. A photograph is a highly modifiable material but one must still believe in its referent. My aim is to analyse how economical, social and cultural agendas, as well as everyday practices, inflict upon the making and the receiving of an image.

I make installations during my research process and they are often used to explore the relationships between intention and reception. My work then becomes very much about the specificity of photography as a medium and its uncertainty as a representational device. The intention is to question its status within the visual field in the relation to art, media, commercial photography and its social uses.

Time Piece, Version Three

Mitt verk har utvecklats ur intresset för och fascinationen av idén om fotograferandet som språk och som verktyg. En apparat som har förändrats från banbrytande teknisk uppfinning vid början av den industriella revolutionen till dess totala närvaro i dagens visuella kultur. Ett foto är ett starkt modifierbart material, men man måste ändå ha en tro på dess referent. Mitt mål är att analysera hur ekonomiska, sociala och kulturella avsikter, liksom daglig praxis, påverkar skapandet och mottagandet av en bild.

Jag skapar installationer under min forskningsprocess och dessa används ofta för att undersöka förhållandet mellan avsikt och mottagande. Mitt arbete har därefter kommit att handla mycket om fotografins specificitet som medium och dess osäkerhet som representerande anordning. Avsikten är att ifrågasätta dess status inom det visuella fältet i relation till konst, media, kommersiellt foto och dess samhälleliga användning.

Year of birth: 1981
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: +46 70 4524520
Art in the Public Realm