Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Art in the Public Realm

Sean O’Connor

Sean O’Connor  //  Public HouseThe Public House – a linchpin and a cornerstone for the community. Fertile ground for discussion and debate on every level, from anecdote to tall tales, business luncheons to ripping yarns. Redundancy parties lead to Luddite machine breaking rampages, lost inhibitions merge with a new found clarity. Johnson’s dictionary gathers pace and eccentricities in a smoky snug, and Atlantis appears on the horizon for Rudbeck in a murky tavern. Relationships are formed as swiftly as they are dissolved, the layman buys the clergyman a drink before the world gets put to rights. Organisation and disruption is all under one roof.

Public House

Puben – lokalsamhällets stöttepelare och samlingspunkt. En bördig mark för diskussioner och debatter på alla nivåer, från anekdoter till rövarhistorier, från affärsluncher till byskvaller. Arbetslöshet leder till raseri och krossade fabriker, förlorade hämningar smälter samman med nyfunnen klarhet. Johnsons ordbok får upp farten och samlar originalitet i ett rökigt gemyt och Atlantis dyker upp vid horisonten inför Rudbeck i ett dunkelt värdshus. Relationer formas lika snabbt som de löses upp, lekmannen bjuder prästen på en drink innan världen ställs till rätta. Organisation och sönderfall under samma tak.

Year of birth: 1978
Place of birth: Wrexham, Wales
Phone: 0720179925
Art in the Public Realm