Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Art in the Public Realm

Sara Wolfert

Sara Wolfert  //  As the Academy Turns
Sara Wolfert


A manuscript where many authors have been involved is performed live.

“A person stormed on to the stage with a trash bin in hand. S/he held the bin up high and declared: -‘This is what I think about this!’ and poured the trash in front of the two men who were leading the panel discussion. After this placement of trash, s/he ran out of the room. The act was quick and abrupt, and left the conference room in total confusion of what had actually happened. A few minutes of silence followed, or confused mumbling and silence where the audience slowly starts to understand that this was not according to plan. The conversation had truly been ‘interrupted’, even if the two men try their best to keep face and stick to decorum while sitting in the heap of rubbish. The reason for the interruption is only up for speculation, as the interrupter had gone missing.”

As the Academy Turns

Ett manus, där många författare har varit involverade, spelas upp live.

”En person stormade upp på scenen med en papperskorg i handen. Han/hon höll upp korgen och deklarerade: ’Det här är vad jag tycker om detta!’ och hällde sedan ut skräpet framför de båda män som ledde paneldiskussionen. Efter soptömningen sprang han/hon ut ur rummet. Aktionen var snabb och plötslig och lämnade konferensen i total förvirring över vad som egentligen hade hänt. Några minuters tystnad följde, eller förvirrat mumlande och tystnad medan publiken långsamt börjar förstå att det här inte var enligt planerna. Samtalet hade verkligen blivit ’avbrutet’, även om de två männen gjorde sitt bästa för att behålla fattningen, samtidigt som de satt i en hög med sopor. Skälet till avbrottet kan bara spekuleras om, eftersom fridstöraren hade försvunnit.”

Year of birth: 1930
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: 0702526072
Art in the Public Realm