Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
InSpace

Evelina Johansson

Evelina Johansson
Portable interior


Portable interior


I have worked with pneumatic structures as a part of my project about architecture and tourism. Instead of adding guest houses or a hotel to a rural area, I wanted to create a soft space that could be placed in unused outhouses offered by villagers. An inflatable framework is shaped or rather deformed by solid walls and at the same time it dominates a small room.

Jag har arbetat med luftfyllda strukturer som en del av mitt projekt om arkitektur och turism. Istället för att lägga till gästhus eller hotell i ett landsbygdsområde ville jag skapa ett mjukt rum som kan placeras i oanvända uthus som tillhandahålls av bybor. Det uppblåsbara ramverket formas eller snarare deformeras av solida väggar, samtidigt som det dominerar ett litet rum.

Year of birth: 1984
Place of birth: Växjö, Sweden
InSpace