Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
InSpace

Sophia Lithell

Sophia Lithell  //  Kolonn
Kolonn 1


Kolonn 2


Kolonn 3


Kolonn 4


Kolonn 5


Dovetailing is a handicraft, a tacit knowledge that is difficult to convey to another person through writing down or verbalising. It’s something that requires practice and experience to fully understand. My degree project deals with how I explore new ‘dimensions’ for my furniture design, starting from the technique of dovetailing. How can I fashion a piece of furniture that gives a feeling of weight, security, and stability, but offers the potential to be moved at the same time?

Kolonn

Knuttimring är ett hantverk, en tyst kunskap som är svår att överföra till en annan person genom att skriva ner eller verbalisera. Något som kräver praktik och erfarenhet för att förstå fullt ut. Mitt examensarbete handlar om hur jag med utgångspunkt i tekniken knuttimring utforskar nya “dimensioner” för mitt möbelformgivande. Hur kan jag gestalta en möbel som ger en känsla av tyngd, trygghet och stabilitet men som på samma gång erbjuder möjligheten att flyttas?

Year of birth: 1983
Place of birth: Göteborg, Sweden
Phone: 0704083107
InSpace